Nieuwe dirigent voor harmonieorkest

Met het starten van het nieuwe verenigingsseizoen is bij muziekvereniging Woudklank een nieuwe dirigent van start gegaan. Thom Zigterman neemt de leiding van het harmonieorkest over nadat deze zomer dirigent Henk Veneman na 35 jaar afscheid heeft genomen van de vereniging. De nieuwe dirigent bereidt zich in de komende maanden met de leden van het harmonieorkest voor op het jaarconcert op 13 november in de sporthal van Zuidwolde.

Voor meer achtergronden over Thom Zigterman, lees dit artikel op onze website.