Lid worden

 •  INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP VAN MUZIEKVERENIGING WOUDKLANK
Doelstelling

Muziekvereniging “Woudklank” is opgericht om inwoners van Zuidwolde en omstreken in de gelegenheid te stellen om op een actieve manier bezig te zijn met muziek. Het verenigingsaspect staat daarbij hoog in het vaandel, evenals de dienstverlening aan de inwoners van Zuidwolde.

Wat betekent dat? 

 • Het gezamenlijk succesvol muziek maken staat voorop.
 • Naast de gebruikelijke repetitie-avond een beroep gedaan kan worden op de inzet van de leden. In ruil voor de jaarlijkse gemeentesubsidie zien wij het als verplichting af en toe op te treden. Voorbeelden hiervan zijn het optreden op Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Ook geven wij op verzoek serenades, en organiseren we diverse concerten.
 • Naast het muziek maken doen we soms een beroep op de solidariteit van de leden om door middel van gezamenlijke acties de vereniging financieel gezond te houden.
 • De leden zich verplichten om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de bezittingen van de muziekvereniging.
 • De vereniging van de leden vraagt dat zij na kennisname van de doelstellingen deze als voorwaarden voor het lidmaatschap accepteren en onderschrijven.

Wat biedt het lidmaatschap aan de leden? 

 • De mogelijkheid om tegen sterk gereduceerd tarief (ha-fa regeling) les te krijgen van leerkrachten van Stichting Scala (muziekschool), over het algemeen in Zuidwolde.
 • Het bespelen van een goed instrument dat in bruikleen wordt ontvangen. Bij verantwoord gebruik van het instrument valt ook het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van “Woudklank”.
 • Het al vanaf het eerste lesjaar spelen in een jeugdorkest om het speelplezier te verhogen en de orkestdiscipline vanaf het begin af aan te bevorderen.
 • Het afleggen van landelijk erkende muziekexamens.
 • Het geven van concerten en het deelnemen aan concoursen door de gevorderde muzikanten van slagwerkgroep en orkesten

Wat kost het lidmaatschap van Woudklank?

Leden van Harmonieorkest/Slagwerkgroep € 40,- per kwartaal
Leden van Opleidingsorkest € 30,- per kwartaal
Aspirant-leden, leden van Opstaporkest en Slagwerk opleidingsensemble € 20,- per kwartaal
Instrumentengeld € 25,- eenmalig
 •  Lesgeld Scala (muziekschool) voor seizoen 2019/2020 voor leerlingen tot 18 jaar :
 •  € 327,- per jaar voor 20 minuten per week (traject tot A-examen)
 •  Voor opleidingstrajecten tot B/C of D-examen gelden andere tarieven. Kijk hiervoor op de website van Scala (http://www.scalacentrumvoordekunsten.nl/). Kijk onder cursussen/muziek/Hafabra).
 • Voor leerlingen ouder dan 18 jaar zijn afzonderlijke opleidingstrajecten mogelijk bij het docentencollectief (http://www.dcmuziek.nl/).

 

 • Alle bedragen worden geïnd via automatische incasso. 
 • Het instrumentengeld wordt in de eerste maand van het lidmaatschap via automatische incasso afgeschreven. 
 • Het lesgeld van de muziekschool wordt door de muziekschool zelf geïnd.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap kan in principe per kwartaal. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. 

Je kunt je aanmelden als lid via:   info@woudklank.nl