Giften

Als u een gift wilt doen aan onze vereniging dan bestaat er een mogelijkheid om dit fiscaal gunstig te doen. Onze vereniging Woudklank is volgens de regels van de Belastingdienst een SBBI (sociaal belang behartigende instelling). Voor periodieke giften geldt namelijk géén drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Muziekvereniging Woudklank. Wilt u een periodieke gift doen aan Woudklank en voldoet deze aan de voorwaarden? Dan kunt u die gift volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt daarvoor een formulier bij de penningmeester opvragen.

Voorwaarden van de Belastingdienst zijn:

 U maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar onze vereniging, die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.

  1. De giften zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  2. U maakt de giften minimaal 5 jaar (of langer) achter elkaar over naar onze vereniging. De gift stopt uiterlijk bij overlijden.
  3. De vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

Over de ontvangen bedragen hoeft Woudklank op deze wijze geen schenkbelasting te betalen.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@woudklank.nl

Voor eenmalige donaties kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0004887097