A-Orkest druk met voorbereidingen concours

Muziekvereniging Woudklank is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het concours in Steenwijk, waar zij op zaterdag 9 november aan deel zal nemen. Het A-orkest o.l.v. dirigent Henk Veneman speelt in de 2e divisie, de op één na hoogste afdeling binnen de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). De muzieksecties hebben afgelopen tijd al verschillende extra repetities gehad. Als voorbereiding op het concours organiseerde Woudklank een studieweekend. Daarin stond muziek maken, maar ook gezelligheid centraal. Het gehele weekend werd hard gerepeteerd, wat veel resultaat opleverde. Op 12 oktober heeft de muziekvereniging meegedaan met het try-out concert in Oosterhesselen, samen met twee andere orkesten, die ook zullen deelnemen aan het concours. Deze avond werden er geen 1e en 2e prijzen verdeeld, maar er werd door de jury verbeterpunten aangedragen. De stukken die Woudklank gaat spelen zijn: A Huntingdon Celebration (inspeelwerk), Colossus en The Legend of Celobrium. Bij het Try-out concert kreeg de vereniging een positief juryrapport en het A-orkest is nu bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. De muziekvereniging kijkt erg uit naar het concours en streeft er naar een mooi optreden neer te zetten.