Miniconcert van Opstap- en het Opleidingsorkest Woudklank

Op donderdag 2 juli van 18:30 – 19:15 uur geven het Opstaporkest en het Opleidingsorkest van muziekvereniging Woudklank een concert op het plein van de brede school Het Groene Hart, Schoolbrink 1 in Zuidwolde. De toegang is gratis en belangstellenden zijn welkom om te komen kijken.  Bij slecht weer wordt het concert binnen in de school gegeven.

Jeugdleden van muziekvereniging Woudklank krijgen na aanmelding bij de vereniging een instrument van de vereniging en volgen muzieklessen bij muziekschool Scala. Na een half jaar zijn de leerlingen zover gevorderd dat zij mee mogen spelen in het opstaporkest. Hier leren ze alle beginselen van het samen spelen.

Vanuit het opstaporkest stromen de leerlingen door naar het opleidingsorkest. Dit orkest speelt alweer wat moeilijkere muziek. De leden van de orkesten hebben de laatste maanden flink geoefend om op donderdag 2 juli een mooi programma te laten horen. Zo staan bij het opleidingsorkest de nummers Sky Fall en Happy op het programma.

Sinds april van dit jaar staan de beide orkesten onder de enthousiaste leiding van Marjon Brouwer. In 2014 is zij afgestudeerd als Docent Muziek aan het Artez conservatorium te Zwolle. Momenteel volgt zij nog een masteropleiding en daarnaast is zij muziekdocent in het basis- en voortgezet onderwijs.