Inschrijven Woudklank Open Podium

Op zaterdag 9 april staat de jaarlijkse solistendag gepland. De naam is intussen gewijzigd in Woudklank Open Podium, maar de dag is verder onveranderd. Joop Thijssen is dit jaar bereid om te komen jureren. We hopen dat je erbij bent en dat je laat horen wat jij kunt spelen. Een piano en een Cd-speler zijn aanwezig, zodat er altijd iets ten gehore kunt brengen met begeleiding. De pianiste is alleen in de morgen aanwezig, dus houdt daar rekening mee. Graag voor 1 maart doorgeven of je pianobegeleiding wenst.

De muziekdocenten zijn op de hoogte en zij kunnen samen met jou de muziekkeuze en de inschrijving bespreken.

Vorig jaar deden Ernst Groenenberg en Henk Veneman een oproep aan de leden van het Harmonieorkest om iedere sectie een optreden te laten verzorgen, eventueel met hun ondersteuning. Die oproep geldt ook dit jaar.

We proberen te starten om 09:00 uur en het programma duurt afhankelijk van het aantal inschrijvingen tot ongeveer 16:00 uur.

Er komt geen inschrijflijst op het prikbord te hangen, omdat er op verschillende locaties les wordt gegeven en gerepeteerd. Aanmelden kan via inschrijving op de digitale lijst. De lijst vindt je hier:

https://docs.google.com/document/d/1WtteEUiUz3Neg6mE4FV1N7JFbiRUlziBQR_IwS2Y_HA/edit?usp=sharing

Je kunt je naam zelf invullen bij het gewenste tijdstip, maar alleen op een lege plek. Lukt het invullen niet, dan mag je ook een mail sturen naar: fe.de.kruijf@kpnmail.nl

Alle leden heel veel succes met de voorbereidingen!