Ledenvergadering met bestuurswissel

 

Donderdag 21 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Woudklank plaats.

Wat opviel was dat er alleen leden van het harmonieorkest aanwezig waren, naast Harry Vrielink van de slagwerkgroep.

 

Bestuurswisseling

Op deze ALV werden o.a. nieuwe bestuursleden gekozen. Ze mochten allemaal blijven zitten.

Alleen Ella de Kruijff had al in de lente-uitgave van Woudklanken laten weten dat ze er na 7 jaar mee ging stoppen. Ella was secretaris en deed ook de donateursregistratie voor de vereniging. Voorzitter Gerben Zijlstra ging haar afscheid aan het hart, want hij prees haar inzet en ook haar steun voor hem als voorzitter. Ze werd dan ook in de bloemetjes gezet.

 

Gelukkig was er op het laatste moment een opvolgster beschikbaar in de persoon van Jorien Meuleman.

Wat er verder allemaal besproken is (belangrijke dingen), kun je lezen in de notulen van deze vergadering die later op deze website worden gepubliceerd.