Donateursactie in oktober

 

In de eerste helft van oktober houden wij onze jaarlijkse donateursactie. Zoals veel activiteiten dit jaar kan de actie als gevolg van de coronapandemie niet op de gebruikelijke manier doorgaan. We komen dus geen geld ophalen bij de donateurs die altijd contant aan ons betalen.

Omdat het jammer zijn wanneer Woudklank uw bijdrage moet missen – het donateursgeld is juist nu een belangrijke inkomstenbron –, omdat we verwachten dat ook andere acties afgezegd moeten worden. Daarom vragen we u dit jaar de toegezegde bijdrage voor Woudklank over te maken op de rekening van Woudklank. U krijgt van ons in de eerste helft oktober een brief met een donateurskaart in de bus, waarop de gegevens staan vermeld.

Incassomogelijkheid
Om het voor de volgende keer nog makkelijker te maken, wijzen wij u graag op de mogelijkheid om Woudklank toestemming te geven het donateursgeld via een automatische incasso te laten incasseren. Ook daarvoor zit informatie in de envelop die u binnenkort van ons krijgt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!