Donateurs

Woudklank wil zo veel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. Met eigen inkomsten waar dat kan, en bijdragen van derden waar dat moet. Naast concerten en medewerking door middel van straatoptreden, organiseren we daarnaast acties om extra inkomsten te genereren.

Daarnaast ontvangt de muziekvereniging subsidie van de gemeente, maar op dit moment is het helaas zo dat er steeds minder subsidies beschikbaar zijn.

Donateurs van Woudklank zijn mensen (maar ook bedrijven) die Muziekvereniging Woudklank een warm hart toedragen. Iets voor u, als ouder, als grootouder, als (oud-)lid, of als sympathisant? Dat kan! Iedereen die ons een warm hart toedraagt kan namelijk donateur worden. U kunt ons financieel steunen met een eenmalige of met een jaarlijkse (periodieke) gift. Ook krijgt u korting op de entreeprijs voor ons jaarlijkse concert. Donateur worden kan al vanaf € 10 per jaar.

Voor eenmalige donaties kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0004887097

Ons correspondentieadres:  

Muziekvereniging Woudklank, t.a.v.: Donateursadministratie, Schoolbrink 1 7921 HG Zuidwolde