Orkesten

 

Woudklank bestaat uit een Harmonie-, Opleidings- en een Opstaporkest, naast de slagwerkgroepen.

Het Harmonieorkest is actief in de 2e divisie, de op 1 na hoogste afdeling binnen de KNFM. Zij verzorgen de concerten, gaan op concours, geven serenade’s en doen mee met verschillende straatoptredens. Om toe te treden tot dit orkest moet men wel een bepaald niveau en de nodige muziekdiploma’s (per instrument verschillend) bezitten. Het Harmonieorkest staat onder leiding van Thom Zigterman.

Het repertoire van dit orkest kenmerkt zich als zeer divers. Zo staan er diverse populaire, klassieke en lichte werken op de lessenaar. Elk jaar worden er voor de diverse concerten weer nieuwe stukken gekozen door de muziekcommissie van het orkest. Deze commissie, die bestaat uit leden van het Harmonieorkest, stelt voor elk concert een nieuw repertoire samen.

orkest.jpgNatuurlijk willen de leden van het Harmonieorkest hun kunnen ook graag tonen aan de bewoners van Zuidwolde. Daarom worden er elk jaar diverse concerten georganiseerd. Soms hebben deze concerten een thema, bv. klassiek, kerst of Promms concert, maar meestal zijn de concerten een mengeling van klassiek tot populair, dus voor iedereen wat wils. De repetitietijden van het Harmonieorkest zijn van 19:30 – 21:45 uur en vinden plaats op donderdag. U bent van harte welkom als u eens een repetitie wilt bijwonen.

Het Opleidingsorkest is een springplank voor veelal jonge blaasmuzikanten die lekker met elkaar muziek maken en zich opmaken voor de sprong naar het Harmonieorkest. Ook dit orkest doet soms mee aan jeugdfestivals en geeft zelfstandig concerten. Het Opleidingsorkest repeteert op donderdag van 18:15 – 19:15 uur.

Het Opstaporkest bestaat uit de jongste groep blaasmuzikantjes die net zijn begonnen en toch al in orkestvorm musiceren. Dit orkest oefent ook op donderdag van 17:30 tot 18:15 uur. Het Opleidings- en Opstaporkest staan onder leiding van Ilona Slomp.

Alle repetities vinden plaats in de Brede School Het Groene Hart, Schoolbrink 1, 7921 HG,  Zuidwolde. Als je onverhoopt een repetitie niet kunt bijwonen, dan dien je je afmelden bij de contactpersoon van je orkest/slagwerkgroep. Zie voor deze personen en telefoonnummer naar de mail/nieuwsbrief van je eigen orkest/slagwerkgroep.

Kom gerust een keer luisteren tijdens één van de repetities!